Ogłoszenia Ogłoszenia

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Od 1 października 2014 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Załączone pliki