Ogłoszenia Ogłoszenia

Stypendia z Funduszu Pomocy Materianej

W związku ze zmianami w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych informujemy, że pierwszy dzień składania podań o stypendia:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów

Został przeniesiony na 3 października 2016r. 

Analogicznie został przeniesiony ostatni dzień na składanie podań na 24 października 2016r.