Ogłoszenia Ogłoszenia

Zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej i ustalenie tekstu jednolitego. Największe zmiany dotyczą wzorów wniosków. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia. Jednocześnie informujemy, że komisje stypendialne będą przyjmowały jedynie nowe wnioski.

Regulamin oraz nowe druki wniosków dostępne są tu.