Od 3 września 2019r. do 13 września 2019r.:

  1. Studenci innych Uczelni
  2. Niestudenci

mogą wnioskować o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PG do prorektora ds. kształcenia i dydaktyki. 

Podanie wraz z zaświadczeniem z Uczelni o studiowaniu lub dodatkowym uzasadnieniem należy dostarczyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 212, poniedziałek - piątek, godz. 10-14) lub przesłać pocztą na adres: Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do Komisji.

WYNIKI:
w dniach 16-20 września 2019 r. prorektor będzie rozpatrywał podania. O decyzji prorektora zainteresowane osoby dowiedzą się za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Miejsce w Domu Studenckim PG jest przyznawane do końca stycznia 2020 r.