JAK OTRZYMAĆ AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

dla osób rozpoczynających naukę na PG od semsetru letniego

 WZÓR PODANIA O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY DZIAŁU
  • Od 21 stycznia do 13 lutego 2019 r. kandydaci na studia dostarczają do OKS (budynek Bratniak pok. 212 w godz. 10-14), podanie o przyznanie miejsc w DS wraz z kompletem wymaganych załączników. Podanie można dostarczyć osobiście, w godzinach dyżurów lub przesłać pocztą na adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki – nabór letni”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do OKS.

W polu kierunek/wydział należy wpisać ten z pierwszej preferencji.
Skierowania do Domów Studencich będą ważne do 24 lutego 2019 r. - do tego czasu należy się zakwaterować. 
Z uwagi na dynamikę zmiany ilości wolnych miejsc w DS nie można przewidzieć ich ilości oraz podziału na DS. Piorytet rozdziału to, przede wszystkim, sytuacja materialna rodziny studenta. 

Osoby, które nie otrzymają miejsca w dniu 19 lutego 2019 r. zostaną wpisane na listę oczekujących. Możliwość otrzymania miejsca od 26 lutego opisana jest na stronie Działu Spraw Studenckich

W roku akademickim 2018/2019 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2017 r.
Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu przynawania świadczeń pomocy materialnej.