JAK OTRZYMAĆ AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

dla osób rozpoczynających naukę na PG od semsetru letniego

 WZÓR PODANIA O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY DZIAŁU
  • Od 15 stycznia do 12 lutego 2020 r. kandydaci na studia dostarczają do KS (Gmach Wydziału Mechanicznego pok. 234), podanie o przyznanie miejsc w DS wraz z kompletem wymaganych załączników. Podanie można dostarczyć osobiście, w godzinach dyżurów lub przesłać pocztą na adres:

Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki – nabór letni”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do KS.

W polu kierunek/wydział należy wpisać ten z pierwszej preferencji.
  • 18 lutego 2020 r. KS rozpatruje podania.
  • 19 lutego 2020 r. KS zamieszcza na stronie  http://pg.edu.pl/swiadczenia-studenci oraz na drzwiach biura KS obwieszczenie co do przyznanych miejsc. 
Skierowania do Domów Studencich będą ważne do 23 lutego 2020 r. - do tego czasu należy się zakwaterować. 
Z uwagi na dynamikę zmiany ilości wolnych miejsc w DS nie można przewidzieć ich ilości oraz podziału na DS. Piorytet rozdziału to, przede wszystkim, sytuacja materialna rodziny studenta. 

Osoby, które nie otrzymają miejsca w dniu 19 lutego 2020 r. zostaną wpisane na listę oczekujących. Możliwość otrzymania miejsca od 24 lutego opisana jest na stronie Działu Spraw Studenckich

W roku akademickim 2019/2020 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2018 r.
Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się w https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/wykaz-wymaganych-dokumentow