Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na semsetr letni w roku akademickim 2020/2021 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (Proces: Wnioskowanie o Dom Studencki, VII tura).

Za rozdział miejsc w tym etapie odpowiada Komisja Stypendialna.

Terminy:

  • 16 luty – 18 luty 2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 19 luty 2021 r. - wyniki rozdziału miejsc.
Nie dokumentujemy sytuacji materialnej oraz nie składamy papierowej wersji wniosku!
Miejsca w DS PG, przyznawane są wg odległość miejsca zameldowania/zamieszkania od Politechniki Gdańskiej (pierwszeństwo maja studenci mieszkający dalej od Uczelni).

Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np.  udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

W tym etapie udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są w danym momencie zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim - studenci zobligowani będą do zakwaterowania się do 21.02.2021 r. i ponoszenia opłat za zajmowane miejsce.