JAK OTRZYMAĆ AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 WZÓR PODANIA O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY DZIAŁU

Studenci rekrutujący się na studia II stopnia w naborze letnim

  • Od 13 lutego do 20 lutego 2017 r. kandydaci (nowo przyjęci studenci) dostarczają do OKS, podanie o przyznanie miejsc w DS wraz z kompletem wymaganych załączników. Podanie można dostarczyć osobiście, w godzinach dyżurów lub przesłać pocztą na adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki – nabór letni”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do OKS.

Na podaniu w polu Wydział oraz Kierunek należy wpisać odpowiednio w zależności od pierwszej preferencji podczas rekrutacji (podania składane przed 17 lutego 2017r.)
Skierowania do Domów Studencich będą ważne do 26 lutego 2017r - do tego czasu należy się zakwaterować. 
Z uwagi na dynamikę zmiany ilości wolnych miejsc w DS nie można przewidzieć ich ilości oraz podziału na DS. Piorytet rozdziału to, przede wszystkim, sytuacja materialna rodziny studenta. 

Osoby, które nie otrzymają miejsca w dniu 21 lutego 2017r. zostaną wpisane na listę oczekujących. Możliwość otrzymania miejsca po 21 lutego opisana jest na stronie Działu Spraw Studenckich

 

WYNIKI ROZDZIAŁU MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - 21.02.2017r.