Najbliższe, najważniejsze terminy:

12 czerwca – 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu MojaPG.
30 czerwca 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
1 lipca – 3 lipca 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
10 lipca 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Do 31.07.2020 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim (osoby, które maja już opłaconą kaucje nie muszą robić tego ponownie).
* Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
* W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
* Wysokość opłaty  – 300