Od 3 lipca 2017 r. do 1 września 2017 r. studenci, którzy:

  1. Nie ubiegali się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
  2. Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
  3. Otrzymali niepreferowany  numer DS

mogą wziąć udział w V etapie rozdziału wolnych miejsc.

W trakcie V etapu rozdziału miejsc będą tworzone dla studentów 2 "listy oczekujących":

  1.  studencka I - dla studentów, którzy nie ubiegali się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach lub ubiegali się o miejsce, ale go nie otrzymali;
  2.  studencka II - dla studentów, którzy otrzymali niepreferowany numer DS.

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca DS w V etapie posiadają w następującej kolejności:

  1. zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych PG;
  2. pozostali studenci PG.

Aby wpisać się na "listę oczekujących" student musi w terminie do 1 września 2017 r.:

  1. złożyć wniosek, w którym wyrazi chęć udział w V etapie rozdziału miejsc (do pobrania);
  2. złożyć komplet dokumentów wraz z podaniem (do pobrania), jeśli nie brał udziału we wcześniejszych etapach (nie dotyczy obcokrajowców);
  3. opłacić kaucję gwarancyjną w wysokości 200 zł - do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.
Należy zapoznać się z instrukcją wypełnienia podania o udział w V etapie rozdziału miejsc.

O kolejności na "listach oczekujących" decyduje dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany na podstawie złożonego podania o przyznanie miejsca w DS.

Wszystkie dokumenty związane z V etapem rozdziału miejsc należny składać w Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213, poniedziałek - piątek, godz. 10-14) lub przesłać pocztą na adres: Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do Komisji.

W dniach 04.09.2017r. - 08.09.2017r. biuro Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest nieczynne

WYNIKI:
8 września 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer domu studenckiego.
15 września 2017 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

W trakcie trwania roku akademickiego 2017/2018 dyżury rozdziału wolnych miejsc w DS będą odbywały się dwa razy w tygodniu w OKS. Pierwszy dyżur odbędzie się nie wcześniej niż w drugim tygodniu października. Dokładna informacja na ten temat pojawi się na początku roku akademickiego.

Podczas wnioskowania o Dom Studencki na rok akademicki 2017/2018 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2016.