Odwołane dyżury:
  1. 9.04 (wtorek)
  2. 23.04 (wtorek)
  3. 30.04 (wtorek)
  4. 2.05 (czwartek)

Zasady rozdziału miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w trakcie roku akademickiego 2018/2019 (obowiązuje od 9.10.2018r.)

1. wolne miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej (DS PG) wg aktualnego stanu wolnych miejsc w DS PG podanego do wiadomości przez administrację Osiedla Studenckiego w trakcie roku akademickiego rozdzielane są podczas dyżurów, które odbywają się

we wtorki i czwartki w godz 11.00 - 12.00

Zamiany w trybie "głowa za głowę" odbywają się tylko w trakcie dyżurów!

2. miejsca w DS PG, przyznawane są wg następujących zasad pierwszeństwa:

  • w pierwszej kolejności - studentom wpisanym na listę (patrz pkt. 3.);
  • następnie - pozostałym osobom, które stawiły się na dyżurze, zgodnie z kolejnością przybycia na dyżur;

3. możliwość zamieszkiwania w DS PG jest jedną z form pomocy socjalnej, dlatego pierwszeństwo do wolnych miejsc w DS PG mają zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych PG znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, którzy wpisali się na listę osób oczekujących na wole miejsce w DS PG (patrz pkt. 4.);
4. przyjmowanie dokumentów oraz zapisywanie na listę odbywa się

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-14.00;

5. podczas dyżurów wystawiane są skierowania do wybranego przez studenta DS z wykazu wolnych miejsc;
6. skierowanie ważne jest 2 dni, wliczając datę wystawienia;
7. po otrzymaniu skierowania do DS, ponownie na listę oczekujących można wpisać po upływie 2 tygodni;
8. opłata za akademik naliczana jest od dnia wystawienia skierowania;
9. najpóźniej w dniu zakwaterowania należy opłacić kaucję.

W roku akademickim 2018/2019 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2017 r.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim