Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. studenci, którzy:

  1. Nie ubiegali się o miejsce w DS w etapach I-II;
  2. Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
  3. Otrzymali niepreferowany  numer DS

mogą wziąć udział w V etapie rozdziału wolnych miejsc.

W trakcie V etapu rozdziału miejsc będą tworzone dla studentów 2 "listy oczekujących":

  1.  studencka I - dla studentów, którzy nie ubiegali się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach lub ubiegali się o miejsce, ale go nie otrzymali;
  2.  studencka II - dla studentów, którzy otrzymali niepreferowany numer DS.

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca DS w V etapie posiadają w następującej kolejności:

  1. zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych PG;
  2. pozostali studenci PG.

Aby wpisać się na "listę oczekujących" student musi w terminie do 31 sierpnia 2020 r.:

  1. złożyć wniosek na indywidulanym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia.
  2. opłacić kaucję gwarancyjną w wysokości 300 zł.

O kolejności na "listach oczekujących" decyduje odległość miejsca zameldowania/zamieszkania od Politechniki Gdańskiej.

WYNIKI:
9 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer domu studenckiego.
15 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckiego w poprzednich etapach.

W trakcie trwania roku akademickiego 2020/2021 dyżury rozdziału wolnych miejsc w DS będą odbywały się dwa razy w tygodniu w OKS. Pierwszy dyżur odbędzie się ok. 8 października. Dokładna informacja na ten temat pojawi się na początku roku akademickiego.