wszystkie sprawy należy załatwiać przez portal mojaPG

Zasady rozdziału miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w trakcie roku akademickiego 2020/2021 (obowiązuje od 22.02.2021 r. do 08.06.2021 r.) - VIII ETAP

1. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej (DS PG) wg aktualnego stanu wolnych miejsc w DS PG podanego do wiadomości przez administrację Osiedla Studenckiego w trakcie roku akademickiego rozdzielane będą z wykorzystaniem portalu mojaPG w każdą środę do godziny 15.00.

2. Aby wziąć udział w rozdziale miejsca należy złożyć podanie o przyznaje miejsca w DS przez portal mojaPG (moduł Stypendia). Papierowego wniosku nigdzie nie dostarczamy. Proces (Wnioskowanie o miejsce w DS w ramach wolnych miejsc)  na dany tydzień będzie dostępny od poniedziałku do wtorku.  

Rozdział miejsc skierowany jest tylko do studentów, którzy chcą w danej chwili zamieszkać w DS oraz obecnie mieszkających w DS, którzy chcą zmienić nr akademika.

 3. Skierowanie do administracji DS będzie przekazywane przez Odwoławczą Komisją Stypendialną.

4. Skierowanie ważne będzie w danym tygodniu do piątku.

5. Miejsca w DS PG, przyznawane są wg odległość miejsca zameldowania/zamieszkania od Politechniki Gdańskiej (pierwszeństwo maja studenci mieszkający dalej od Uczelni).

6. Opłata za akademik naliczana jest od dnia wystawienia skierowania.

7. Najpóźniej w dniu zakwaterowania należy opłacić kaucję.

Zamiany w trybie "głowa za głowę" odbywają wg zasad opisanych na stronie działu.