Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2019/2020 w III i IV etapie rozdziału miejsc (etapy dla studentów pierwszego roku), zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 2 września 2019 r.

  1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG (zakładka Płatności->Kaucja za akademik);
  2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  3. Wysokość opłaty  – 300 zł.

Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

>> SPRAWDŹ WYNIKI <<

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

  • Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 300 zł do dnia 2 września 2019 r. Nie wpłacenia kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w DS.
  • Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2019 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2019 r. 
  • Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wpłacili kaucję gwarancyjną, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 5 września 2019 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  • Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego

Jeśli nie otrzymałeś miejsca w Domu Studenckim:

Od negatywnej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie do 19.08.2019 r. Odwołanie można przesłać pocztą na adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
z dopiskiem „akademiki – odwołania”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do komisji.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu przyznawania miejsc w Domach Studenckich.

W przypadku braku numeru albumu na liście wyników, pomimo złożenia podania o przyznanie DS, należy postępować zgodnie z trybem odwołania. 

Jeśli Twoje podanie o przyznanie miejsca w akademiku, w poprzednim etapie, było niekompletne lub do tej pory nie ubiegałeś się o miejsce w Domu Studenckim:

Do 2.09.2019 r. możesz wyrazić chęć uczestnictwa w V turze rozdziału miejsc. Osoby, które miały wniosek niekompletny muszą uzupełnić braki. Pozostałe osoby składają, zgodnie z procedurą, cały komplet dokumentów.