ZZ/7/055/D/18 sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w baniakach ZZ/7/055/D/18 sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w baniakach


umowa z dnia 07.03.2018 r. scemat 1 - dot. sanityzacji schemat 2 - dot. awarii schemat 3- dot. dostawy załacznik nr 4 do umowy -...

Rozporządzenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenia obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r.


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej


Część I - kawa rozpuszczalna, Część II - herbata Umowa ZP/236/055/D/17/1.2. z Marit na część 1 i 2  wraz z formularzem rzeczowo-cenowym Część...

ZZ/20/055/D/17 umowa na dostawę art. spożywczych ZZ/20/055/D/17 umowa na dostawę art. spożywczych


Umowa z dnia 24.10.2017 r. z FIRMĄ MARIT wraz z formularzem cenowym Załacznik nr 2 do umowy - formularz zamówienia Załącznik nr 3 do umowy...