ZP/173/055/U/11 ZP/173/055/U/11

Dane dotyczące postępowania na usługi konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.

ZP/547/055/D/10 ZP/547/055/D/10

Postępowanie na sukcesywną dostawę środków chemii profesjonalnejdla jednostek organizacyjnych PG

ZP/13/055/D/11 ZP/13/055/D/11

Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do utrzymania czystości dla Politechniki Gdańskiej.

ZP/543/055/D/10 ZP/543/055/D/10

Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego ogólnego zastosowania, artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do utrzymania czystości wózków do sprzątania wraz z oprzyrządowaniem i wózków bibliotecznych dla Politechniki Gdańskiej.

ZP/133/055/U/11 ZP/133/055/U/11

Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług kurierskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

ZP/26/055/D/11 ZP/26/055/D/11

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów, jachtów i sprzętu dla Politechniki Gdańskiej na terytorium Polski.

ZP/231/055/D/10 ZP/231/055/D/10

Dane dotyczące postępowania na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów, jachtów i sprzętu dla Politechniki Gdańskiej

ZP/297/055/U/10 ZP/297/055/U/10

Dane dotyczące postępowania na usługi konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.

ZP/432/055/D/10 ZP/432/055/D/10

Dane dotyczące postępowania na dostawę kalendarzy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

ZP 249/036/D/10 ZP 249/036/D/10

Formularz rzeczowo-cenowy do umowy na dostawę artykułów biurowych na rok 2010/2011 z firmą PHU PORTAL.

ZP 249/036/D/10 ZP 249/036/D/10

Umowa na dostawę artykułów biurowych na rok 2010/2011 z firmą PHU PORTAL.

ZP/1527/055/D/09 ZP/1527/055/D/09

Dane dotyczące postępowania na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych PG