ZP/13/055/D/11

 

Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do utrzymania czystości dla Politechniki Gdańskiej.

Umowa na postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do utrzymania czystości dla Politechniki Gdańskiej.