ZP/175/055/D/11 ZP/175/055/D/11

22 czerwca 2011 Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych...

ZP/175/055/D/11 ZP/175/055/D/11

22 czerwca 2011 Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej w butelkach 1,5 l dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ...