ZP/175/055/D/11

22 czerwca 2011

Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej, niegazowanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów