Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

3 grudnia 2010 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)....