Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

3 grudnia 2010

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2010 r.

Treść rozporządzenia
Załączniki do rozporządzenia w formacie Microsoft Word (spakowane ZIP)
Załączniki do rozporządzenia w formacie PDF (spakowane ZIP)