Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

29 grudnia 2011 Informacja: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; w sprawie kwot wartości zamówień...

Rozporządzenie Rozporządzenie

15 grudnia 2011 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do...