Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

29 grudnia 2011

Informacja:

  1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
  2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. "

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1568