ZP/231/055/D/10 ZP/231/055/D/10

29 kwietnia 2010 Dane dotyczące postępowania na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów, jachtów i sprzętu dla Politechniki Gdańskiej Pismo dotyczące postępowania Umowa ...

ZP/297/055/U/10 ZP/297/055/U/10

29 kwietnia 2010 Dane dotyczące postępowania na usługi konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej. ...

ZP/432/055/D/10 ZP/432/055/D/10

29 kwietnia 2010 Dane dotyczące postępowania na dostawę kalendarzy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Umowa Formularz cenowy Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór ...

ZP/508/055/D/10 ZP/508/055/D/10

29 kwietnia 2010 Dane dotyczące postępowania na dostawę odzieży ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej. Pismo przewodnie Umowa Formularz cenowy Załącznik nr 6.

ZP/553/055/U/10 ZP/553/055/U/10

29 kwietnia 2010 Dane dotyczące postępowania na wykonanie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Pismo przewodnie Protokół...

ZP 249/036/D/10 ZP 249/036/D/10

29 kwietnia 2010 Formularz rzeczowo-cenowy do umowy na dostawę artykułów biurowych na rok 2010/2011 z firmą PHU PORTAL. Formularz rzeczowo-cenowy do umowy na dostawę artykułów biurowych na...

ZP 249/036/D/10 ZP 249/036/D/10

Umowa na dostawę artykułów biurowych na rok 2010/2011 z firmą PHU PORTAL. Umowa na dostawę artykułów biurowych na rok 2010/2011 z firmą PHU PORTAL – nr postępowania ZP 249/036/D/10, zawarta z...