ZP/432/055/D/10

29 kwietnia 2010

Dane dotyczące postępowania na dostawę kalendarzy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Umowa
Formularz cenowy
Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór
Wykaz osób
Wykaz jednostek administracyjnych