ZP/26/055/D/11 ZP/26/055/D/11

29 kwietnia 2011 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów, jachtów i sprzętu dla Politechniki Gdańskiej na...

ZP/70/055/U/11 ZP/70/055/U/11

29 kwietnia 2011 Dane dotyczące postępowania na usługę mycia okien i powierzchni szklanych Pismo przewodnie Podpisana umowa wraz z załącznikami