ZP/173/055/U/11 ZP/173/055/U/11

18 lipca 2011 Dane dotyczące postępowania na usługi konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej. ...

ZP/547/055/D/10 ZP/547/055/D/10

6 lipca 2011 Postępowanie na sukcesywną dostawę środków chemii profesjonalnejdla jednostek organizacyjnych PG Postępowanie na sukcesywną dostawę środków chemii profesjonalnejdla jednostek...

ZP/543/055/D/10 ZP/543/055/D/10

6 lipca 2011 Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego ogólnego zastosowania, artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do...

ZP/13/055/D/11 ZP/13/055/D/11

6 lipca 2011 Postępowanie o zamówienie publiczne na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego-specjalistycznych akcesoriów do utrzymania czystości dla Politechniki Gdańskiej. Umowa...

ZP/133/055/U/11 ZP/133/055/U/11

6 lipca 2011 Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług kurierskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Umowa na postępowanie o zamówienie publiczne na...