Nowe rozporządzenia

1 lutego 2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia 2010 r. zostały ogłoszone rozporządzenia.

w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U Nr 12, poz.68)
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U Nr 12, poz. 69)
Rozporządzenia wchodzą w życie w dniu 29 stycznia 2010 r.