ZP/437/055/D/11

1 lutego 2012

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

umowa na dostawę art. biurowych
Formularz rzeczowo - cenowy - zął nr 1 do umowy
Załączniki nr 2,3,4,5 - do umowy