Plany zamówień publicznych na 2019 rok

PLAN A

Plan zamówień publicznych - część A (zamówienia wspólne)

Plan zamówień publicznych - część A - korekta z dnia 22.03.2019 r.

Plan zamówień publicznych - częśc A - korekta z dnia 10.05.2019 r.

Plan zamówień publicznych - część A - korekta z dnia 28.08.2019 r.

Plan zamówień publicznych - część A - korekta z dnia 10.10.2019 r.

 

PLAN B

Plan zamówień publicznych - część B (zamówienia pozostale)

Plan zamówień publicznych - część B (zamówienia pozostałe) - wersja edytowalna

Plan zamówień publicznych - część B - korekta z dnia 22.03.2019 r.

Plan zamówień publicznych - częśc B - korekta z dnia 04.04.2019 r.

Plan zamówień publicznych część B - korekta z dnia 04.04.2019 r. wersja xls

Plan zamówień publicznych częśc B - korekta z dnia 10.05.2019 r.

Plan zamówień publicznych częśc B - korekta z dnia 10.05.2019 r. wersja xls

Plan zamówień publicznych część B - korekta z dnia 28.08.2019 r.

Plan zamówień publicznych część B - korekta z dnia 10.10.2019 r.

Plan zamówień publiczych część B - korekta z dnia 10.10.2019 wersja edytowalna

Plan zamówień publicznych część B - korekta z dnia 20.11.2019 r.

Plan zamówień publicznych część B - korekta z 20.11.2019 r. wersja edytowalna

 

PLAN ROBÓT BUDOWLANYCH

Plan zamówień na roboty budowlane

Plan zamówień na roboty budowlane - korekta z dnia 22.03.2019 r.

Plan zamówień na roboty budowlane - korekta z 05.07.2019 r.

Plan zamówiń na roboty budowlane - korekta z 10.09.2019 r.

Plan zamówień na roboty budowlane - korekta z 29.11.2019 r.

 

PLAN NA USŁUGI PROJEKTOWANIA ORAZ NADZÓR BUDOWLANY

Plan zamówień na usługi projektowania oraz nadzór budowlany

Plan zamówień na usługi projektowania i nadzór budowlany - korekta z 05.07.2019 r.

Plan zamówień na usługi projektowania i nadzór bdowlany - korekta z 31.07.2019 r.