Aneks nr 1 do umowy ZP/253/055/D/16 na dostawę art. spożywczych