ZP/126/055/D/18 dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej