ZP/169/055/D/17 Umowa na sukcesywną dostawę gazu specjalnego wodoru 5.0 wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej