ZP/55/055/D/17 Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych PG