ZP/99/055/D/18 dostawa urządzeń AGD dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej