Rozporządzenie

4 stycznia 2012

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji UE zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw.