Umowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Umowy

Umowy realizowane przez Centrum Logistyczne

 

Umowa nr 2/DG/22 sukcesywna dostawa pieczątek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

ZP/31/055/D/20 umowa na sukcesywną dostawę paliw płynnych
ZZ/16/055/D/22 Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
Umowa ZP/323/055/U/20 na świadczenie usługi hotelowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej dla Politechniki Gdańskiej

Umowa ZZ/682/036/U/21 na usługę mycia okien i powierzchni szklanych

Umowa ZP/156/055/D/22 na sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej 

 

Umowy realizowane przez Centrum Zamówień Publicznych 

 

Umowa ZP/14/055/D/21 sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
Umowa ZP/49/055/D/21/1-9 na sukcesywna dostawę art. spożywczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej