Akredytacja i certyfikacja laboratoriów badawczych

Dział Zarządzania Jakością opracował przewodnik „Przebieg procesu akredytacji i certyfikacji”- przewodnik dla laboratoriów Politechniki Gdańskiej, który zawiera niezbędne informacje dotyczące procesu akredytacji.