Akredytacja PN-EN ISO/IEC 17025

 

Laboratorium Akustyki Fonicznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego (hałas pochodzący od zakładów oraz instalacji przemysłowych).

AB 1576 – zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: audioakustyka.org


Laboratorium Badawcze Hydroakustyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań przetworników ultradźwiękowych.

AB 1606 – zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: eti.pg.edu.pl/laboratorium-badawcze-hydroakustyki


Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań mechanicznych i metalograficznych materiałów hutniczych i złącz spawanych.

AB 1611 – zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: oio.pg.edu.pl/katedra-technologii-obiektow-plywajacych-systemow-jakosci-i-materialoznawstwa/laboratorium


Laboratorium Badań Terenowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań mechanicznych obiektów i wyrobów budowlanych.

AB 1614 – zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: wilis.pg.edu.pl/labbt


Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposażenia medycznego.

AB 1643 – zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: eia.pg.edu.pl/lab6