AKREDYTACJE I CERTYFIKACJE

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, badań oraz działań na rzecz kadry akademickiej w Politechnice Gdańskiej są posiadane przez jednostki Uczelni oraz kierunki prowadzone na PG:

a) akredytacje:

  • Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA);
  • Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT);
  • laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
  • Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA);
  • Association of Masters In Business Administration (AMBA).

b) certyfikacje:

  • certyfikat Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015,
  • certyfikat Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM) na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015, wymaganiami AQAP 2110:2016 oraz wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK),
  • certyfikat Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015,
  • SAS Institute Certification.