Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP – wrzesień 2018 r.

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Uczelnia w ciągu roku powinna przygotować krótki raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP, a następnie od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.