Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP – wrzesień 2018 r.

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Po roku od uzyskania akredytacji EUA-IEP Uczelnia przygotowała i przekazała do EUA raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP. 

W dniu 30 października 2019 r. EUA przekazało oficjalną odpowiedź na raport postępu PG. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów zwróciło szczególną uwagę na podejmowane działania Uczelni w celu wzmocnienia profilu badawczego i zasugerowało przyjęcie strategicznego podejścia do tej kwestii, aby zapewnić stały i zrównoważony wzrost działalności badawczej i finansowania we wszystkich priorytetowych obszarach uniwersytetu. EUA poleciło również uwzględnić dalsze monitorowanie i ocenę wdrażania planu rozwoju uniwersytetu, aby zapewnić skuteczne jego wdrożenie.

 PG od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Dokumenty postępu wdrażania zaleceń EUA na PG
Raport postępu wdrażania zmian na PG (rok po ocenie EUA) - 11 września 2019 r. 
Odpowiedź EUA na raport postępu wdrażania zmian na PG - 30 października 2019 r.
Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.