Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

Siedem kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Gdańskiej posiada akredytację KAUT:

Szczegółowe informacje na temat akredytacji KAUT znajdują się na podstronie Jakości kształcenia na PG.