Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

Pięć kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Gdańskiej posiada akredytację KAUT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat akredytacji KAUT znajdują się na podstronie Jakości kształcenia na PG.