KONTAKT

Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Jakością
ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach B, pok. 101
80-233 Gdańsk

tel. (58) 348 63 38/39
e-mail: jakosc@pg.edu.pl