KONTAKT

Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Jakością
ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 262
80-233 Gdańsk

tel. (58) 348 63 38/39
e-mail: jakosc@pg.edu.pl
 

PRACOWNICY

KIEROWNIK

mgr inż. Marta Jankowska  
(58) 348 63 39
marta.jankowska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl
                                          

PRACOWNICY

mgr inż. Waldemar Dzienisz - Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Dziewulska
(58) 348 63 54
agnieszka.dziewulska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Tatiana Ilczyszyn - Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
tatiana.ilczyszyn@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lendzion
(58) 348 63 38      
agnieszka.lendzion@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl