Ranking Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to ranking mierzący popularność studiów na podstawie rokrocznie przygotowywanego  zestawienia, podsumowującego rekrutację w ujęciu ilości kandydatów przypadających na jedno miejsce. MNiSW publikuje także raporty dotyczące ilości kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w całej Polsce z podziałem na poszczególne typy uczelni oraz oferowane kierunki studiów.

Wyniki Rankingu MNiSW opublikowane w roku 2016

Według informacji opublikowanych 23 listopada 2016 r. przez MNiSW Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce w kategorii uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (5,8 kandydata na jedno miejsce).

Źródło: /documents/10820/25273672/ranking%20MNiSW%202016-2017