Według informacji opublikowanych w listopadzie 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Gdańska zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – cztery i więcej zgłoszeń kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (9,3 kandydata na jedno miejsce).

 

Nazwa Uczelni Liczba kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – cztery i więcej zgłoszeń kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Politechnika Gdańska 9,3
Politechnika Warszawska 7,6
Politechnika Poznańska 6,8
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5,6
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 5,5
Politechnika Łódzka 5,4
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4,7
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4,6
Uniwersytet Warszawski 4,6
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 4,3
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4,1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 4,0
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4,0

 

Więcej szczegółów: strona MNiSW