W ramach aktualnie wdrażanego projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” będzie realizowane działanie związane z analizowaniem, opisaniem i mapowaniem wybranych procesów funkcjonujących w PG w celu ich optymalizacji (usprawnienia). 

Procesy zostaną wybrane z 3 głównych obszarów:

  • kształcenia,
  • naukowo - badawczego,
  • administracyjno - zarządczego.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach 4 etapów: 

  • analiza,
  • mapowanie,
  • optymalizacja,
  • wdrożenie. 

 

W ramach przygotowania do realizacji zadania zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące analizy i mapowania procesów.

Materiały szkoleniowe są dostępne w Repozytorium PG.

 

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”

POWR.03.05.00-00-Z044/17