Awans PG w "Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017"!

 

 

W „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017” Politechnika Gdańska zajęła 10. miejsce i została wyróżniona nagrodą „Awans 2017” za największy skok w rankingu. PG poprawiła swoją pozycję aż o 5 miejsc.

2017 Nazwa uczelni miejsca w poprzednich latach:
2016 2015 2014
1= Uniwersytet Warszawski 1 1 1
1= Uniwersytet Jagielloński 2 1 2
3 Politechnika Warszawska 4 4 4
4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 3
4= Politechnika Wrocławska 5 4 5
6 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 6 6 6
7 Uniwersytet Wrocławski 7 7 7
8 Gdański Uniwersytet Medyczny 9 10 11
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 10 9 9
10= Politechnika Gdańska 15 17 24
10= Warszawski Uniwersytet Medyczny 8 8 8
12 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 12 13
13 Politechnika Śląska 19 22 23
14 Politechnika Łódzka 14 11 12

 

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i kształci się w nich co najmniej 200 studentów. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych.

 

W Rankingu wg typów uczelni, PG zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych:

2017 Nazwa uczelni miejsca w poprzednich latach:
2016 2015 2014
1 Politechnika Warszawska 1 1 1
2 Politechnika Wrocławska 2 1 2
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3 3 3
4 Politechnika Gdańska 5 6 7
5 Politechnika Śląska 7 7 6
6 Politechnika Łódzka 4 4 4
7 Politechnika Poznańska 6 5 5
8 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 9 9 8
9 Politechnika Lubelska 8 11 12
10 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 10 8 9
11 Politechnika Częstochowska 12 12 11
12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 11 10 10
13 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 13 15 13
14 Politechnika Opolska 15 14 14

 

W Rankingu wg grup kryteriów analizowano 6 aspektów:

  • prestiż,

  • absolwenci na rynku pracy,

  • innowacyjność,

  • potencjał naukowy,

  • efektywność naukowa,

  • umiędzynarodowienie.

Politechnika Gdańska najlepiej wypadła w sekcji „innowacyjność”, plasując się na 2. pozycji.

 

Więcej szczegółów: strona Portalu Perspektywy