Kolejny awans PG w "Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016"!

Politechnika Gdańska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 15. pozycję w zestawieniu polskich uczelni akademickich w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016”. W kryterium „preferencje pracodawców” PG okazała się najlepsza w województwie pomorskim!

Nasza uczelnia kolejny raz awansowała w rankingu przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W 2015 r. PG uplasowała się na 6. pozycji wśród politechnik (7. pozycja w roku 2013 i 2014) oraz na 17. miejscu w gronie uczelni akademickich (wcześniej PG dwukrotnie zajmowała 24. miejsce).

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2016” składa się z kilku odrębnych klasyfikacji. PG ujęto w Rankingu Uczelni Akademickich, Rankingu wg typów uczelni oraz w Rankingu wg grup kryteriów.

Ranking Uczelni Akademickich obejmuje wszystkie (z wyjątkiem uczelni artystycznych) szkoły wyższe w kraju, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Powstał na podstawie analizy 6 kryteriów:

 • prestiż 27%,
 • efektywność naukowa 25%,
 • potencjał naukowy 15%,
 • umiędzynarodowienie 15%,
 • innowacyjność 9%,
 • warunki kształcenia 9%.

Najlepsza w danej grupie kryteriów uczelnia zdobywała 100 punktów, pozostałe porównywano do jej rezultatu. Szczegółowe informacje o metodologii badania znajdują się tutaj.

W Rankingu wg grup kryteriów analizowano 7 aspektów:

 • efektywność naukowa,
 • prestiż akademicki,
 • innowacyjność,
 • publikacje naukowe,
 • potencjał naukowy,
 • umiędzynarodowienie,
 • preferencje pracodawców.

Politechnika Gdańska najlepiej wypadła w sekcji „innowacyjność”, plasując się na 4. pozycji. W wypadku „preferencji pracodawców” PG zajęła 1. miejsce w województwie pomorskim.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Nauki i Informatyzacji, po raz kolejny przygotowała także Ranking Kierunków Studiów. Zestawienie obejmuje 47 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. Do najwyżej ocenionych na Politechnice Gdańskiej należą: chemia (4. miejsce), elektronika i telekomunikacja (5), elektrotechnika (5), biotechnologia (5), architektura (6) oraz budownictwo (7).

Zestawienie prezentujące „w pigułce” udział Politechniki Gdańskiej w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016” (wraz z historią PG w badaniu) można prześledzić na rankingowym profilu uczelni.

Żródło: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/