Politechnika Gdańska w rankingu „Polityki” za rok 2014

Od 2013 r. Politechnika Gdańska niezmiennie zajmuje wysoką, piątą pozycję w rankingu naukowym uczelni technicznych w Polsce, prowadzonym w oparciu o indeks Hirscha przez tygodnik Polityka. Warto zauważyć, że nasza Uczelnia w tym samym rankingu zajmuje pierwszą lokatę wśród uczelni technicznych na Pomorzu. Jest to bardzo duże wyróżnienie, które świadczy o ciągłym rozwoju badań i kadry naukowej PG.

Na indeks Hirscha składa się liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań. Jest to powszechne narzędzie, które pozwala na szybką ocenę dorobku naukowego, a tym samym porównanie pomiędzy jednostkami i instytucjami w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Autorzy rankingu sięgają do największej bazy naukowej Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii oraz jej narzędzi do przeszukiwania i analizy: Web of Science/ Web of Knowledge. Lista czasopism publikowanych w bazie znana jest jako „lista filadelfijska”.

Źródło: POLITYKA nr 23 (3012) 1.06-9.06.2015