KIEROWNIK

mgr inż. Marta Jankowska  
(58) 348 63 39
marta.jankowska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl
procesy-zip@pg.edu.pl
                                          

PRACOWNICY

mgr Agnieszka Cholewińska
Obszary zadań i obowiązków: akredytacje i certyfikacje laboratoriów
(58) 347 21 18
agnieszka.cholewinska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Dziewulska
Obszary zadań i obowiązków: akredytacje i certyfikacje laboratoriów
(58) 347 21 18
agnieszka.dziewulska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Tatiana Ilczyszyn – Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
tatiana.ilczyszyn@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl
procesy-zip@pg.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lendzion
Obszary zadań i obowiązków: jakość kształcenia (UKZJK, ECTS, aplikacja "Programy kształcenia (PK)", akredytacje programów studiów i instytucjonalne), Strategia HR4R PG, sprawy formalne realizacji Modułu I projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 38      

agnieszka.lendzion@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Marta Morańska
Obszary zadań i obowiązków: rankingi i konkursy projakościowe, Strategia HR4R PG
(58) 347 21 18
marta.moranska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Marzena Ostrowska – Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 347 15 70
marzena.ostrowska1@pg.edu.pl
procesy-zip@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Piotrowicz – Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
agnieszka.piotrowicz@pg.edu.pl
procesy-zip@pg.edu.pl

lic. Joanna Szakoła – Specjalista ds. szkoleń
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17
(58) 347 11 38
joanna.szakola@pg.edu.pl
szkolenia-zip@pg.edu.pl