KIEROWNIK

mgr inż. Marta Jankowska  
(58) 348 63 39
marta.jankowska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl
                                          

PRACOWNICY

mgr inż. Waldemar Dzienisz – Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Dziewulska
Obszary zadań i obowiązków: rankingi i konkursy projakościowe, akredytacje i certyfikacje laboratoriów
(58) 348 63 38
agnieszka.dziewulska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Tatiana Ilczyszyn – Specjalista ds. optymalizacji procesów
Stanowisko w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” - POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 54
tatiana.ilczyszyn@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lendzion
Obszary zadań i obowiązków: jakość kształcenia (UKZJK, ECTS, PK), Strategia HR4R PG, sprawy formalne realizacji Modułu I projektu POWR.03.05.00-00-Z044/17 
(58) 348 63 38      

agnieszka.lendzion@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

mgr Marta Morańska
Obszary zadań i obowiązków: rankingi i konkursy projakościowe, Strategia HR4R PG
(58) 348 63 38
marta.moranska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl