Politechnika Gdańska w kolejnej edycji rankingu PRODOK

Politechnika Gdańska w roku 2016 zajęła 6. miejsce znajdując się w gronie uczelni najbardziej przyjaznym doktorantom.

Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów PAN i służy wyłonieniu uczelni, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach III-go stopnia.

Ocenie podlega sześć obszarów:

  • wpływ doktorantów na proces ich kształcenia,
  • zabezpieczenie socjalne,
  • wspieranie aktywności młodego naukowca,
  • samorządność doktorancka,
  • wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością,
  • inne, np. unikatowe rozwiązania niemieszczące się w zakresie poprzednich pytań.

Źródło: /documents/10820/25273672/wyniki%20Prodok%202016