Politechnika Gdańska na 3. miejscu w zestawieniu wynagrodzeń absolwentów za 2016 r.!

W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016 firma Sedlak & Sedlak przygotowała zestawienie wynagrodzeń magistrów inżynierów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 r. Politechnika Gdańska w tym podsumowaniu zajęła 3. miejsce z medianą 5710 zł.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń magistrów inżynierów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 roku (w PLN brutto)

Źródło: http://wynagrodzenia.pl/