Politechnika Gdańska na 3. miejscu w zestawieniu wynagrodzeń absolwentów za 2016 r.!

 

W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016 firma Sedlak & Sedlak przygotowała zestawienie wynagrodzeń magistrów inżynierów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2016 r. Politechnika Gdańska w tym podsumowaniu zajęła 3. miejsce z medianą 5710 zł.

Szkoła wyższa Próba 25% zarabiało nie więcej niż Mediana 25% zarabiało nie mniej niż
Politechnika Warszawska 1 553 4 600 6 600 10 000
Politechnika Wrocławska 2 194 4 250 6 300 9 000
Politechnika Gdańska 1 083 4 000 5 710 8 833
Politechnika Łódzka 1 071 4 000 5 600 8 121
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 155 3 890 5 500 8 150
Politechnika Poznańska 1 366 4 000 5 425 8 000
Politechnika Śląska 1 902 3 850 5 400 8 000
Politechnika Częstochowska 421 3 700 5 250 8 100
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1 030 3 650 5 160 7 600
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 514 3 600 5 000 7 500
Politechnika Opolska 293 3 500 4 940 7 000
Politechnika Koszalińska 172 3 800 4 800 6 700
Politechnika Białostocka 414 3 220 4 500 6 500
Politechnika Lubelska 488 3 390 4 500 6 600
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 560 3 095 4 500 6 525
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 376 3 200 4 500 6 775