Centrum Rozwoju Kompetencji Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Centrum Rozwoju Kompetencji, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jest jednostką powołaną w celu realizacji szkoleń podnoszących profesjonalne umiejętności kadry akademickiej.

Centrum prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne, menedżerskie, informatyczno-medialne oraz dotyczące rozwoju osobistego. 

Centrum oferuje także szkolenia otwarte, przeznaczone dla uczestników spoza Politechniki Gdańskiej, głównie z zakresu obsługi oprogramowania, pedagogiczne oraz menedżerskie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń wewnętrznych, szkoleń otwartych oraz warunków uczestnictwa: www.crk.zie.pg.edu.pl