W marcu 2017r. opublikowano ostatnie wyniki rankingu U-Multirank. Opracowanie tworzone jest przez niezależne konsorcjum prowadzone przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente w Holandii oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) na Uniwersytecie w Leiden w Holandii.

W tej edycji ocenie poddano 1500 szkół wyższych z 99 krajów. Uczelnie oceniane były w pięciu kategoriach:

 • jakość kształcenia,
 • badania naukowe,
 • transfer wiedzy,
 • umiędzynarodowienie,
 • współpraca regionalna.

Każda z kategorii posiada własne wskaźniki, co umożliwia porównywanie uczelni według wskazanych przez siebie kryteriów. Każdy wskaźnik z kolei jest oceniany w skali od A (bardzo dobrze) do E (słabo). Dzięki takiemu systemowi oceny, jego użytkownicy mogą tworzyć własny, spersonalizowany ranking.

Politechnika Gdańska uzyskała najwyższe noty (A) w następujących wskaźnikach:

 • Graduating on time (bachelor)
 • Income from private sources
 • Industry co-patents
 • Income from continuous professional development
 • Bachelor graduates working in region
 • Master graduates working in region

U-Multirank ocenia także konkretne kierunki klasyfikując je do poszczególnych obszarów. W edycji 2017 PG zgłosiła do oceny następujące kierunki:

 • Mechanika i budowa maszyn (WM) - obszar Mechanical engineering
 • Oceanotechnika (WOiO) - obszar Mechanical engineering
 • Budownictwo (WILiŚ) - obszar Civil engineering
 • Zarządzanie (WZiE) - obszar Business studies

Więcej szczegółów: http://www.umultirank.org