Politechnika Gdańska w rankingu U-Multirank

Pod koniec marca opublikowano wyniki tegorocznej edycji rankingu U-Multirank. Opracowanie tworzone jest przez niezależne konsorcjum prowadzone przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente w Holandii oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) na Uniwersytecie w Leiden w Holandii.

W tej edycji ocenie poddano 1500 szkół wyższych z 99 krajów. Uczelnie oceniane są w pięciu kategoriach: jakość kształcenia, badania naukowe, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz współpraca regionalna. Każda z kategorii posiada własne wskaźniki, co umożliwia porównywanie uczelni według wskazanych przez siebie kryteriów. Każdy wskaźnik z kolei jest oceniany w skali od A (bardzo dobrze) do E (słabo). Dzięki takiemu systemowi oceny, jego użytkownicy mogą tworzyć własny, spersonalizowany ranking.

Politechnia Gdańska uzyskała najwyższe noty (A) w następujacych wskaźnikach:

  • Graduating on time (bachelor)
  • Income from private sources
  • Industry co-patents
  • Income from continuous professional development
  • Bachelor graduates working in region
  • Master graduates working in region

U-Multirank ocenia także konkretne kierunki klasyfikując je do poszczególnych obszarów. W edycji 2017 PG zgłosiła do oceny następujące kierunki:

  • Mechanika i budowa maszyn (WM) - obszar Mechanical engineering
  • Oceanotechnika (WOiO) - obszar Mechanical engineering
  • Budownictwo (WILiŚ) - obszar Civil engineering
  • Zarządzanie (WZiE) - obszar Business studies

Więcej informacji: http://www.umultirank.org